erkar ue banerw

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój :   

3  Wsparcie  innowacji w przedsiębiorstwach: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.


Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla  ERKAR-OPAKOWANIA SP.  Z O.O.


Cel  projektu:    

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia  bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.   

Planowane efekty projektu:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu:  246.450,51  PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  246.450,51  PLN

Beneficjent:  ERKAR-OPAKOWANIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością